Tepelná Izolace Forem

tepelná izolace forem

Tepelné ztráty

Při provozu formy vznikají následující tepelné ztráty:

  •  Vedením tepla (při styku formy a upínací desky, stolu)
  •  Sáláním tepla  (vyzařováním tepla z formy do okolí)
  •  Prouděním vzduchu (odvod tepla proudícím vzduchem kolem formy)

 

izolace forem

dole

Kontaktní formulář

Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
fibo